Matolääkitys ja ulostenäytteet

Lantanäytteiden otto madonmunien määritystä varten
Ota pala lantaa 3-5 lantapallerosta. Laita ne esim. minigrip-pussiin ja merkitse tussilla selvästi hevosen nimi. Toimita näytteet mahdollisimman nopeasti klinikalle. Jos joudut säilyttämään näytteitä, pidä ne viileässä.

Loismunatutkimus
Madonmunat lasketaan näytteistä Mc Masterin menetelmällä. Tuloksena saadaan munien määrä grammassa ulostetta (EPG). On suositeltavaa ottaa uusintanäyte 2 viikon kuluttua matolääkityksestä lääkkeen tehon varmistamiseksi ainakin alkuun tai aina uutta matolääkevalmistetta käytettäessä
Lääkityssuositus
Suosittelemme kohdennettua loishäätöä keväisin lantanäytteen tulosten perusteella ja syksyisin kaikkien hevosten lääkitsemistä suuriin Strongyluksiin ja heisimatoihin tepsivällä valmisteella. Varsojen loishäätö aloitetaan 2-3 kk:n iässä ja loiset häädetään vähintään neljä kertaa ensimmäisen elinvuoden aikana. Ensimmäisen loishäädön jälkeen valmiste valitaan ulostenäytetutkimuksen perusteella. Teemme mielellämme tallillenne tarkemman loishäätösuunnitelman.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa